O nas

Jesteś tutaj >> O nas

Zarządcą obiektu jest MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W CIESZYNIE.

Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul.Sportowej 1 w Cieszynie w okresie od października do maja pełni głównie funkcje sztucznego lodowiska, zaś w pozostałych miesiącach obiekt jest wykorzystywany jako hala sportowa z boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i halowej piłki nożnej może również pełnić funkcję sali widowiskowej, kinowej, koncertowej czy wystawienniczej.

W zależności od pełnionej funkcji obiekt będzie mógł pomieścić od 805 do 1 705 widzów.

Projekt „Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej w Cieszynie" jest jednym z zadań wchodzących w skład indywidualnego projektu kluczowego pod nazwą „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o hali znajdującego się na stronach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Film promujący projekt "Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie", dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013