Aktualności

Jesteś tutaj >> Aktualności

01.04.2012 Silesian Grand Prix

Aktualności >>

W niedziel? 01 kwietnia w cieszy?skiej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszy?skich Olimpijczyków zako?czy? si? trzeci mi?dzynarodowy turniej w curlingu Silesian Grand Prix. Turniej zgromadzi? a? 30 dru?yn z Czech, S?owacji, W?gier, Szwecji, Szkocji, Rosji, S?owenii i Polski. Organizatorem turnieju by? Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Cieszynie oraz Rudzki Klub Curlingowy CURLIK.

Silesian Grand Prix po raz kolejny zosta? bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Zawodnicy niejednokrotnie podkre?lali, ?e najwa?niejsz? kwesti? turniejów w curlingu jest oprawa wokó? imprezy oraz przygotowanie techniczne miejsca zawodów, a pod tym wzgl?dem Organizator przygotowa? si? bardzo dobrze. Tegoroczni uczestnicy zapowiedzieli, ?e ch?tnie wróc? nad Olz? w przysz?ym roku. Wiele ekip po raz pierwszy odwiedzi?o Cieszyn i powtarzali, ?e s? zauroczeni miastem i obiektem, na którym rozgrywali mecze.

Silesian Grand Prix to 3 dni rozgrywek, w trakcie których zosta?o rozegranych 75 meczy, wiele interesuj?cych endów wzbudza?o mnóstwo emocji w duchu fair play, który w curlingu jest wyj?tkowy. Organizatorzy - Rudzki Klub Curlingowy i MOSiR Cieszyn zaplanowali niespodziank? dla wszystkich kibiców curlingu w Polsce i na ?wiecie.

Z sobotnich i niedzielnych meczów przeprowadzona zosta?a pierwsza w curlingu w Polsce relacja telewizyjna na ?ywo. Relacje by?a przeprowadzona z u?yciem 6 kamer i dost?pn? by?a do ogl?dania na stronie turnieju www.silesiangp.pl.

Nagrod? finansow? otrzyma?o 8 najlepszych dru?yn. Pula nagród wynosi?a ponad 10 tys. z?otych.

Dodano dnia: 01.04.2012
wstecz